INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA ONLINE

Ciąża „trudna” – wielodyscyplinarnie

Termin:

10 czerwca 2021 r.

Miejsce

Online

Certyfikat

Tak

Poziom zaawansowania

Cena

99 zł netto

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji Ciąża „trudna” – wielodyscyplinarnie, której zakres tematyczny jest rzadko poruszany, ale jakże częsty w codziennej praktyce lekarzy położników-ginekologów oraz lekarzy innych specjalizacji i położnych sprawujących opiekę nad pacjentkami w okresie ciąży.

Ciąża „trudna”, to ciąża wysokiego ryzyka, a jej rozpoznanie jest pierwszym krokiem w kierunku zapobiegania nieprawidłowościom i zmniejszenia zagrożenia płodu i noworodka. Powikłania w okresie ciąży w postaci chorób endokrynologicznych, kardiologicznych, diabetologicznych, czy psychicznych, wymagają zarówno szczególnej troski w prowadzeniu takiej ciąży, jak również współpracy lekarzy różnych specjalizacji.

Drugim poruszanym w czasie konferencji obszarem będzie kwestia opieki i postępowania z ciężarnymi kobietami z niepełnosprawnością. We współczesnym położnictwie temat niepełnosprawności podejmowany jest dość rzadko, dlatego przedstawimy Państwu sposoby postępowania z pacjentką z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i umysłową oraz przygotowaniem do tej opieki personelu medycznego.

Zachęcamy do nadsyłania opisów przypadków

Zachęcamy również do nadsyłania opisów przypadków, które wzbudziły Państwa wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne. Najciekawsze sytuacje kliniczne przedyskutują podczas sesji case studies nasi eksperci w dziedzinie:

położnictwa i ginekologii,

kardiologii,

psychiatrii,

endokrynologii.

Przypadki prosimy przesyłać na adres:

konferencje@instytutpwn.pl

Co zyskasz biorąc udział?

INTERAKTYWNOŚĆ

Możliwość zgłoszenia opisów przypadków, wzbudzających Państwa wątpliwości diagnostyczne/terapeutyczne – najciekawsze zostaną omówione przez naszych ekspertów – oraz zadawania pytań i dyskusji na żywo.

DARMOWY, MIESIĘCZNY DOSTĘP DO IBUK LIBRA

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni z pełną ofertą tytułów PZWL, w tym ponad 170 tytułów z zakresu ginekologii i położnictwa.

DOSTĘP DO NAGRAŃ

Dostęp do nagrań wszystkich wystąpień do 90 dni po konferencji.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

CIEKAWE WYKŁADY ONLINE

Dostęp do wszystkich interaktywnych wykładów podczas trwania konferencji. Możesz się połączyć niezależnie od miejsca, w którym przebywasz.

RABAT NA PUBLIKACJE PZWL

Po konferencji otrzymasz kod rabatowy na publikacje wydane przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie do zrealizowania w księgarni internetowej pzwl.pl

Program szkolenia

 17:00 – 17:10

Powitanie uczestników

 17:10 – 17:40

Niepełnosprawność w obszarze położnictwa i ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

17:40 – 18:10

Ciąża u pacjentki z zaburzeniami psychicznymi

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

 18:40 – 19:10

Aktywność fizyczna i seksualność w ciąży w świetle najnowszych wytycznych

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

 19:10 – 20:00

Case studies oraz Q&A

 17:00 – 17:30

Pacjentka w ciąży a choroby serca

dr hab. n. med. Paweł Balsam

 17:30 – 18:00

Cukrzyca ciążowa- aktualne standardy diagnostyki i postępowania

Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

17:40 – 18:10

Zaburzenia czynności tarczycy u ciężarnej – od łatwych do trudnych przypadków

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska

 19:10 – 20:00

Case studies oraz Q&A

Prelegenci

dr hab. n. med., prof. WUM

Ewa Dmoch-Gajzlerska

Absolwentka AM w Warszawie, tytuł lekarza otrzymała w 1987 r. Ukończyła specjalizację IIo z zakresu położnictwa i ginekologii i medycyny społecznej oraz podyplomowe studia w zakresie ultrasonografii na Uniwersytecie w Zagrzebiu (obecnie Chorwacja). Tytuł dr n. med. otrzymała po obronie pracy doktorskiej p.t. „Przepływ krwi w niektórych odcinkach krążenia płodowego w ciążach prawidłowych i powikłanych”. Praca habilitacyjna „Badania jakościowych i ilościowych przepływów krwi w aorcie płodu jako test zagrożenia w nadciśnieniu indukowanym przez ciążę P.I.H.” Od ukończenia studiów do roku 2002 pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP a od 1.08.2002 początkowo w AM a potem w WUM kierując Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ i będąc prodziekanem WNoZ na kierunku Położnictwo. Była kierownikiem programu rozwojowego „Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą” i kierownikiem projektu pn „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Była kierownikiem specjalizacji 5 osób, promotorem 15 prac doktorskich, recenzentem 7 oraz opiekunem 7 doktorantów. Brała czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i była członkiem Komitetów Naukowych. Otrzymała nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora CMKP oraz J.M. Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Jest posiadaczką następujących odznaczeń państwowych: Medal „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” Złoty Medal za długoletnią Służbę – 2009 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2012, Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony Zdrowia 13.01.2014 Dorobek naukowy obejmuje 93 prace oryginalne, 70 komunikatów zjazdowych w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz 5 książek i liczne rozdziały w monografiach.

Specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych. Kierownik Katedry Endokrynologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewodnicząca sekcji Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Karbownik-Lewińska

prof. dr hab. n. med.

Ewa Wender-Ożegowska

Specjalista położnictwa i ginekologii. Kierownik Kliniki Rozrodczości Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista psychiatra. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

prof. dr hab. n. med.

Dominika Dudek

dr hab. n. med.

EPaweł Balsam

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

© All rights reserved